Thẻ: họp đại hội đồng cổ đông

[Ebook] Hướng dẫn tổ chức các Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường

ebook dai hoi dong co dong

Thời gian gần đây, loại hình Công ty cổ phần với những ưu điểm về sự linh hoạt của mô hình quản lý đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để khởi nghiệp. Đối với những doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động, loại hình Công ty Cổ phần cũng chiếm số lượng lớn. Trong quá trình tư vấn, tôi nhận thấy một trong những điều mà rất nhiều Công ty cổ phần quan tâm đó là việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đúng quy định, và thực tế có một số lượng không nhỏ các tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần phát sinh từ quy trình, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông.