Thẻ: hộ khẩu

[Ebook miễn phí] Hộ khẩu – Cư trú và tất cả những quy định cần biết

Nếu các bạn theo dõi trang web của tôi thì chắc hẳn cũng biết rằng Luật NB đã có 2 bài viết liên quan đến hộ khẩu, đó là:

Sau 2 bài viết đó, chúng tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi tư vấn gửi về có liên quan đến hộ khẩu và cả các thủ tục khác về cư trú. Vì vậy, tôi đã có ý tưởng viết 1 cuốn ebook có nội dung là những quy định về hộ khẩu và cư trú, để bạn nào quan tâm có thể tra cứu và sử dụng một cách thuận tiện và dễ dàng các thủ tục về hộ khẩu và cư trú khi cần thiết.

Và vì có rất nhiều bạn quan tâm đến vấn đề này, vì vậy tôi quyết định tặng miễn phí ebook hộ khẩu cho các bạn