Dịch vụ pháp lý chúng tôi cung cấp

Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức pháp luật, chia sẻ về án lệ, Luật NB còn cung cấp các dịch vụ về pháp lý với mức giá phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, đó là các dịch vụ:

Để có thể cung cấp và thực hiện đầy đủ, hiệu quả và tốt nhất các dịch vụ nêu trên, Luật NB hợp tác và liên kết với các luật sư, công chứng viên, thừa phát lại tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Trước khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của Luật NB, bạn sẽ được các luật sư, công chứng viên tư vấn pháp luật miễn phí về các vấn đề pháp lý có liên quan.

Phí dịch vụ sẽ được thông báo cho bạn trước khi thực hiện dịch vụ để bạn có thể tham khảo và lựa chọn.

Bạn đang cần sử dụng dịch vụ pháp lý nào? Hãy gửi yêu cầu theo form dưới đây nhé: